ข้อมูลสำนักพิมพ์

ผู้จัดทำ
โครงการ PANDASIA
SUPA71 (ผู้นำชุดงานที่ 6)
เลขที่ 6/10 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย

ที่อยู่ไปรษณีย์
บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)
เลขที่ 6/10 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 932 9822
โทรสาร: +66 2 932 9822

เค้าโครงและการออกแบบ
ออกแบบโดย SUPA71 (ผู้นำชุดงานที่ 6)

บรรณาธิการ
บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)

ติดต่อ
โทรศัพท์: +66 2 932 9822
โทรสาร: +66 2 932 9822
อีเมล: [email protected]

คำชี้แจง

  1. โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม Horizon Europe ของสหภาพยุโรป (European Union, EU) ภายใต้ [ข้อตกลงการให้ทุนหมายเลข 101095444] และโดย UK Research and Innovation (UKRI) ภายใต้การรับประกันทุน Horizon Europe ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร [หมายเลขทุน 10055567]
  2. เนื้อหาและมุมมองที่แสดงในที่นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น
  3. คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่นำเสนอใด ๆ