PANDASIA: การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาขั้นต้นของชุดงานที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

PANDASIA: การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาขั้นต้นของชุดงานที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

ดร.ฮันส์ โอเวอร์การ์ด (Dr. Hans Overgaard) และคณะทีมวิจัยฯ ชุดงานที่ 1 ของโครงการ PANDASIA ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาขั้นต้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย ทางเราและคณะทีมวิจัยฯ ขอขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลทุกแห่ง และชาวบ้านทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนคณะทีมวิจัยฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และพาเดินเยี่ยมชมชุมชนของท่าน.