PANDASIA เข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของยุโรปในการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. Hans Overgaard จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแห่งนอร์เวย์ (Norwegian University of Life Sciences, NMBU) หัวหน้าโครงการ PANDASIA และ Mohamed Gawad ผู้จัดการโครงการ PANDASIA ได้เข้าร่วม เข้าร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เพื่อแสดงแนวทางและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด โดยมีเป้าหมายในการระบุความร่วมมือที่เป็นไปได้เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ งานเสวนานี้มีชื่อว่า “การเชื่อมโยงความริเริ่มของยุโรปในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด” จัดโดย ESCAPE ซึ่งเป็นอีกโครงการวิจัยของสหภาพยุโรปที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดใหญ่ของยุโรป