UKHSA พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v

UKHSA พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v

องค์กรความปลอดภัยทางสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UK Health Security Agency: UKHSA) พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v หนึ่งราย

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v มีความคล้ายคลึงกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดในสุกรในสหราชอาณาจักรอยู่ในขณะนี้ เป็นการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ครั้งแรกในมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

ตามปกติในช่วงแรกของเหตุการณ์การพบการติดเชื้ออุบัติใหม่ UKHSA ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายแห่งเพื่อระบุลักษณะของเชื้อโรคและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์

ผู้ป่วยรายนี้ถูกตรวจพบตามขั้นตอนปกติของระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ระดับประเทศซึ่งดำเนินการโดย UKHSA และสมาคมแพทย์ทั่วไปแห่งราชวิทยาลัย (Royal College of General Practitioners: RCGP) ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้รับการตรวจโดยแพทย์ทั่วไปหลังพบมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v โดย UKHSA ด้วยวิธี PCR และระบุลักษณะของเชื้อด้วยการตรวจลำดับรหัสพันธุกรรม

ผู้ป่วยรายนี้มีอาการของโรคที่ไม่รุนแรงและหายดีแล้ว แหล่งของการติดเชื้อนั้นยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

มีการติดตามผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้โดยทีมจาก UKHSA และหน่วยงานเครือข่าย ผู้สัมผัสจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมหากพบว่ามีอาการหรือมีผลตรวจเป็นบวก

ผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นในขณะที่ยังมีอาการป่วยอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้สูงวัยหรือผู้มีโรคประจำตัว

UKHSA กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังที่มีอยู่ รวมถึงแพทย์ทั่วไปในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในบางพื้นที่ของนอร์ธยอร์คเชียร์ เพื่อช่วยในการตรวจหาผู้ป่วยและประเมินสถานการณ์การแพร่เชื้อ จึงแนะนำผู้ที่ได้รับการติดต่อและขอให้เข้าร่วมรับการตรวจหาเชื้อ

เมียรา แชนด์ ผู้อำนวยการเหตุการณ์ของ UKHSA กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และการตรวจลำดับพันธุกรรมของเชื้อตามขั้นตอนปกติที่ทำให้เราสามารถตรวจพบเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราพบเชื้อไวรัสนี้ในมนุษย์ในสหราชอาณาจักร แม้ว่ามันจะคล้ายคลึงกับไวรัสที่ถูกตรวจพบในสุกรเป็นอย่างมาก”

“เรากำลังทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและลดโอกาสของการแพร่เชื้อ การสอบสวนอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่มีอยู่ โดยทำการศึกษาว่าผู้ป่วยได้รับการติดเชื้อได้อย่างไรและเพื่อประเมินว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่”

คริสทีน มิดเดิลมิส หัวหน้าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์กล่าวว่า “เราทราบว่าโรคติดต่อจากสัตว์บางโรคสามารถติดต่อไปถึงมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมาตรฐานสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับสูงจึงมีความสำคัญ”

“เราทำงานร่วมกันเพื่อคุ้มครองทุกคนผ่านระบบเฝ้าระวังในสัตว์และในคน ในกรณีนี้เรากำลังให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางสัตวแพทย์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสนับสนุนการสอบสวนโรคของ UKHSA ผู้เลี้ยงสุกรต้องรายงานกรณีที่สงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกรในฟาร์มของตนต่อสัตวแพทย์ในพื้นที่โดยทันที”
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1 เป็นเชื้อไวรัสประจำถิ่นในสุกรพบในพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วโลก เมื่อไวรัสตัวหนึ่งที่แพร่กระจายในสุกรถูกตรวจพบในมนุษย์จะถูกเรียกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่แวเรียนต์ (Variant influenza virus)
ไวรัส H1N1 H1N2 H3N2 เป็นชนิดย่อยหลักของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในสุกรและมีการติดสู่คนเป็นครั้งคราวโดยทั่วไปหากมีการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับสุกรหรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อ

มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v จำนวนรวม 50 รายทั่วโลกตั้งแต่ปี 2548 แต่ไม่มีไวรัสใดที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับไวรัสสายพันธุ์นี้ ไม่เคยพบไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2v ในมนุษย์มาก่อนในสหราชอาณาจักร ซึ่งการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสุกรมาสู่คนเกิดขึ้นเป็นระยะๆ

จากข้อมูลเบื้องต้น การติดเชื้อที่พบในสหราชอาณาจักรจัดอยู่ในเคลดที่ไม่เหมือนใคร (1b.1.1) ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N2 ในปัจจุบันที่พบในพื้นที่อื่นทั่วโลกแต่กลับคล้ายกับเชื้อไวรัสที่พบในสุกรในสหราชอาณาจักร