ทีมชุดงานที่ 2 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี

ทีมวิจัยชุดงานที่ 2 ของโครงการ PANDASIA ภายใต้การนำของ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์ป่าในหลายพื้นที่ศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนเมษายน 2567 การเก็บตัวอย่างสัตว์หลายชนิดได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ทีมวิจัยเก็บตัวอย่างค้างคาว นำโดย ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ โดยทีมวิจัยสามารถดักจับตัวอย่างค้างคาวกินแมลงจากถ้ำและค้างคาวผลไม้จากสวนผลไม้ได้สำเร็จ นอกจากนี้ ทีมวิจัยสัตว์ฟันแทะ นำโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ฉายศิริ และ ดร.ไพศิลป์ เล็กเจริญ ได้วางแนวทางการสำรวจสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ พื้นที่ป่า สวนผลไม้ แหล่งกำจัดขยะมูลฝอย และพื้นที่ภายในชุมชน โดยมีการเก็บตัวอย่างสุนัขและแมวภายในบ้านเพื่อคัดกรองเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ร่วมกับการเก็บตัวอย่างสัตว์ป่าด้วย