โปแลนด์: รายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในแมว

โปแลนด์: รายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในแมว

รายงานการติดตามสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก H5N1 ในแมวในประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 พบผลบวกการติดเชื้อในแมวบ้านจำนวน 24 ตัวและแมวคาราคัลจำนวน 1 ตัวตามข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโปแลนด์ สัตว์เหล่านี้ที่พบเชื้อมีถิ่นกำเนิดจากหลายเมือง เช่น เมืองกดัญสก์ กดิเนีย ปรุสซ์กดัญสกี ลูบลิน บึดก็อชตช์ วอร์ซอ ปอซนัญ โนวือดวูร์มาซอเวียซกี วรอตสวัฟ เมืองเซสซูฟ และบริเวณใกล้เคียงของเมืองซามอชช์

ตามรายงานข้างต้น มีรายงานว่าตรวจพบเจอเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสับไทป์เอ (H5N1) ในซากแมวคาราคัลที่ถูกเลี้ยงและตายในเมืองเอลบล๊อก จังหวัดวอร์เมียนมาซูเรียน แมวคาราคัลได้รับการตรวจหาเชื้อหลังจากพบการตาย จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการแจ้งว่ามันอาจมีการสัมผัสกับนกหรือสัตว์ปีกมาก่อน ซึ่งเป็นการตายกรณีแรกในเมืองเอลบล๊อก และกรณีที่สองพบการติดเชื้อของแมวบ้านในเมืองยาวา ในจังหวัดวอร์เมียนมาซูเรียน

หน่วยงานในโปแลนด์กำลังติดตามผู้สัมผัสกับแมวที่ติดเชื้อทั้งหมด และ ณ ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อยืนยันในประเทศโปแลนด์