ผู้ป่วยไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ผู้ป่วยไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

[นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร. 9) กล่าวว่าการโรคไข้ซิกามียุงลายเป็นพาหะนำโรค เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออกเดงกีและโรคชิคุนกุนยา]

หน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมรับมือการระบาดของไวรัสซิกาหลังพบผู้ป่วยจำนวน 19 รายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2567 ประกอบด้วยผู้ป่วยในสุรินทร์ จำนวน 14 ราย และนครราชสีมา จำนวน 5 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 758 ราย กระจายอยู่ใน 36 จังหวัด โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในจังหวัดจันทบุรี เรองลงมาจังหวัดพชรบูรณ์ และจังหวัดตราดตามลำดับ นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร. 9) กล่าวว่าการโรคไข้ซิกามียุงลายเป็นพาหะนำโรค เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออกเดงกีและโรคชิคุนกุนยา

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจะทำให้ผู้ป่วยมีผื่นแดง มีไข้ ปวดศีรษะ และมีอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ แนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ตั้งครรภ์หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ปรึกษาแพทย์หากพบอาการเหล่านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติในการคลอดและพัฒนาการบกพร่องของทารก

นายแพทย์ทวีชัยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาของสูตินรีแพทย์ แนะนำให้ประชาชนรักษาความสะอาดรอบบริเวณบ้านและพื้นที่ข้างเคียงเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เนื่องจากยุงวางไข่ในน้ำนิ่งและสะอาด การปิดภาชนะใส่น้ำในบริเวณบ้านจึงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงเพื่อลดโอกาสในการถูกยุงกัด