กระทรวงสาธารณสุขเตือนระวังไข้หวัดนก หลังพบผู้ป่วยไข้หวัดนกในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

กระทรวงสาธารณสุขเตือนระวังไข้หวัดนก หลังพบผู้ป่วยไข้หวัดนกในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้ระวังโรคไข้หวัดนก หลังจากพบชายคนหนึ่งติดเชื้อในหมู่บ้านตาปรอย ชุมชนเปรยชรุก อำเภอป๊วก จังหวัดเสียมเรียบ

ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งเป็นชายวัย 69 ปี ได้รับการยืนยันผลบวกต่อเชื้อโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จากสถาบันการสาธารณสุขแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เป็นผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว

กระทรวงฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ผู้ป่วยกำลังได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากทีมแพทย์ จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยเลี้ยงไก่ที่บ้านประมาณ 50 ถึง 60 ตัว และไก่ทยอยตายมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

ทีมตอบโต้เคลื่อนที่เร็วระดับประเทศและระดับภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประสานงานกับคณะทำงานของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง และกระทรวงสิ่งแวดล้อม หน่วยงานท้องถิ่นในทุกระดับเพื่อสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดนกแบบเชิงรุก และตอบโต้สถานการณ์ตามวิธีการและแผนตอบโต้ทางเทคนิค ค้นหาแหล่งของการแพร่เชื้อในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง และค้นหาผู้ป่วยต้องสงสัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นในชุมชน รวมถึงการแจกจ่ายยาทามิฟลูให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิด และดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ

กระทรวงสาธารณสุขยังเน้นย้ำประชาชนทุกคนให้ระมัดระวังโรคไข้หวัดนกเพราะโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 กำลังสร้างปัญหาให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และต้องการแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูกไหล หรือหายใจติดขัด ปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายในช่วง 14 วันก่อนเริ่มแสดงอาการ ให้งดร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นหรือในเมือง และไปรับคำแนะนำและการรักษาจากสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุด

การแพร่กระจายของโรค: โรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่โดยปกติมีการแพร่เชื้อระหว่างสัตว์ปีก แต่บางครั้งสามารถแพร่เชื้อจากสัตว์ปีกมาถึงคนผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ปีกป่วยหรือตาย โรคไข้หวัดนกในคนเป็นโรคที่อันตรายซึ่งต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน แม้ว่าโรคนี้จะแพร่เชื้อจากคนสู่คนไม่ได้โดยง่าย แต่หากเชื้อมีการปรับตัวก็สามารถส่งผลให้แพร่เชื้อได้รวดเร็วเช่นเดียวกับไข้หวัดตามฤดูกาลได้

มาตรการป้องกัน: ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาจากรัฐบาลกลางกัมพูชาแนะนำให้ประชาชนหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและภายหลังสัมผัสกับสัตว์ปีก ป้องกันให้เด็กอยู่ห่างจากสัตว์ปีก และแยกเลี้ยงสัตว์ปีกให้ห่างจากพื้นที่พักอาศัย ไม่รับประทานสัตว์ปีกป่วยหรือตายและรับประทานสัตว์ปีกที่ปรุงสุกเท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเทเลแกรมและเพจเฟซบุ๊กทางการของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเพจเฟซบุ๊กทางการของกรมควบคุมโรคติดต่อ และที่เว็บไซต์ https://www.cdcmoh.gov.kh ซึ่งสามารถดาวน์โหลด อ่านและนำเอกสารแนะนำความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้ได้

SOURCE: https://dap-news.com/national/2024/01/28/389519/

Image credit: DAP News