ขณะนี้มีรายงานการพบกาฬโรคในกระต่ายแล้ว 17 ตัว และพบการติดเชื้อในคน 11 ราย ในประเทศเยอรมัน

ขณะนี้มีรายงานการพบกาฬโรคในกระต่ายแล้ว 17 ตัว และพบการติดเชื้อในคน 11 ราย ในประเทศเยอรมัน

นอกจากนี้ ยังพบพบสัตว์ป่วยและตายในพื้นที่ ประชาชนยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนี้ People are also not immune to the pathogen.

นับถึงขณะนี้ในปีนี้ (ปลายเดือนสิงหาคม) มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยกาฬโรคกระต่าย 17 ตัว ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้ว 17 ตัว สัตว์ป่วยและตายถูกพบในเมืองไฟรบวร์กและเมืองคาร์ลสรูห์ รวมถึงเขตพื้นที่ราสตาต เนกคาร์-โอดึนไวลด์สไครส์ เอสลิงเกน เอมเมนดิงเกน บูบลิงเกน ราฟเวินบวร์ก ซิกมาร์ริงเกน โบดึนซีกไครส์ ไบรส์กู-โฮคชวาร์สไวด์ ร็อตไวล์ และคอนสแตนซ์

โรคนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า โรคทูลารีเมีย ซึ่งเป็นโรคที่ถูกรายงานว่าพบมากในกระต่ายป่าสีน้ำตาลทางตะวันตกเฉียงใต้ และก็พบได้ในสัตว์ชนิดอื่นรวมถึงนกด้วย ซึ่งสัตว์ที่ป่วยจะตายหลังจากมีอาการป่วยในช่วงเวลาอันสั้น

ผู้คนยังสามารถติดเชื้อกาฬโรคกระต่ายได้เช่นกัน ดังในกรณีที่มีการสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือตาย ตามข้อมูลจากสถาบันโรเบิร์ตค็อก (Robert Koch Institute) พบว่า ภายในปีนี้มีการพบผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคนี้แล้ว 11 ราย ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

โดยเชื้อนี้ทำให้เกิดอาการ เช่น ท้องเสีย ปวดตามร่างกาย และอาเจียน ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้อีกด้วย

โรคที่สามารถแพร่จากสัตว์ไปยังคนได้เรียกว่าโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามข้อมูลจากสำนักงานสอบสวนทางเคมีและสัตวแพทย์ในเมืองสตุ๊ตการ์ท พบว่า กาฬโรคกระต่ายเกิดขึ้นในเยอรมันตั้งแต่ปี 2547 และได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2559